Inval NVWA

U bevindt zich op hét informatieportal voor bedrijven die te maken kunnen hebben met een bedrijfsbezoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (“NVWA”). Op deze website wordt praktische informatie verstrekt over de belangrijkste rechten en verplichtingen van bedrijven. Daarbij worden tips & tricks gegeven hoe een bedrijf zich het beste bij een bedrijfsbezoek kan gedragen. Het informatieportal wordt regelmatig geactualiseerd op basis van vragen van bedrijven en ervaringen van de betrokken advocaten. Indien u acuut assistentie nodig heeft vindt u hier onze directe contactgegevens.

De NVWA heeft de bevoegdheid onaangekondigd bedrijven te bezoeken en te onderzoeken. Zo’n bezoek wordt ook wel een inval van de NVWA genoemd en kan grote impact hebben. De NVWA heeft bij een bedrijfsbezoek vaak het vermoeden dat een bedrijf de wettelijke regels inzake voedselveiligheid, consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten, dierenwelzijn of natuurwetgeving heeft overtreden. Als een overtreding wordt vastgesteld, kan de NVWA een bestuurlijke boete, een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen. Verder kan de NVWA verschillende corrigerende interventies treffen, waaronder het geven van een waarschuwing, het schorsen of intrekken van een erkenning, het opleggen van een vervoersverbod of het stilleggen van de productie. Via het bedrijfsbezoek wordt door de toezichthouder geprobeerd (meer) informatie te verzamelen. De NVWA beschikt hierbij over ruime bevoegdheden, waaronder de mogelijkheid inzage te vorderen in identiteitsbewijzen en zakelijke bescheiden, medewerkers te verhoren en verpakkingen en vervoersmiddelen te controleren.

Bedrijven zijn verplicht medewerking aan een bedrijfsbezoek te verlenen. Dit betekent echter niet dat u alles moet toelaten. Uw bedrijf en uzelf hebben ook belangrijke rechten, zoals het zwijgrecht en het recht op een advocaat. Om onaangename verrassingen (achteraf) te voorkomen is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de rechten en plichten tijdens een bedrijfsbezoek. Welke middelen mag de NVWA wel en niet inzetten? Op welke vragen zijn medewerkers wel en niet verplicht antwoord te geven? En wanneer bestaat het risico op een boete of last onder bestuursdwang of dwangsom? Dit zijn slechts enkele vragen die spelen in het kader van een bedrijfsbezoek. Op deze en andere vragen wordt antwoord gegeven op dit informatieportaal.